Semaine du 09/02/2019 au 09/08/2019
Insane-Raccoons 3-0 DaKoAz
Prodigy Gaming 0-3 Trinitas Esports Remix
Snake Bite 1-3 Trinitas Esports

Semaine du 09/09/2019 au 09/15/2019
Prodigy Gaming 3-0 Ascension Chronos
Snake Bite 2-3 DaKoAz
Trinitas Esports 3-2 Trinitas Esports Remix

Semaine du 09/16/2019 au 09/22/2019
Snake Bite 1-3 Insane-Raccoons
Trinitas Esports 3-1 Ascension Chronos
Trinitas Esports Remix 0-3 DaKoAz

Semaine du 09/23/2019 au 09/29/2019
Trinitas Esports 3-0 Prodigy Gaming
Trinitas Esports Remix 0-3 Insane-Raccoons
DaKoAz 3-2 Ascension Chronos

Semaine du 09/30/2019 au 10/06/2019
Trinitas Esports Remix 3-0 Snake Bite
DaKoAz 3-0 Prodigy Gaming
Ascension Chronos 3-1 Insane-Raccoons

Semaine du 10/07/2019 au 10/13/2019
DaKoAz 2-3 Trinitas Esports
Ascension Chronos 2-3 Snake Bite
Insane-Raccoons 3-0 Prodigy Gaming

Semaine du 10/14/2019 au 10/20/2019
Ascension Chronos 2-3 Trinitas Esports Remix
Insane-Raccoons 3-2 Trinitas Esports
Prodigy Gaming 2-3 Snake Bite